ארץ ישראל שלנו

ארץ ישראל, אנו כישראלים הגרים כאן צמד המילים האלה ברובנו מעלים בליבנו גאווה גדולה, אפילו בוכים בהמנון התקווה, מתרגשים כשרואים את דגל ישראל מתנופף ברוח. המדינה שלנו קמה אמנם לפני שבעים ושלוש שנים אבל היסטוריה ארוכה מאוד לעם ישראל והיותנו כאן על האדמה הזו שנקראת ארץ ישראל היא מאד מיוחדת ומדויקת ולא במקרה. עם ישראל הוא לא ככל העמים, למעשה ממש מעט יודעים את שורשנו ומה תפקידנו בכלל כעם שלא כשאר עמי העולם. רוב תושבי ישראל לא חושבים מאין באו ומה אם בכלל יש להם איזה תפקיד מיוחד, פשוט חיים את חיי היום יום ועסוקים בענייניהם הפרטיים.

עמי העולם התפתחו מגרעין משפחתי וגדלו לעם, או מקבוצת מתיישבים שגדלו בפיסת אדמה מסוימת וגדלה לעם, ישנן הרבה מדינות לנוצרים למוסלמים ולשאר הדתות אבל ליהודים מדינה אחת, מקום אחד בלבד. ההיסטוריה שלנו היא לא כמו של שאר העמים, שורשנו באברהם אבינו שקיבץ סביבו אנשים שרצו לגלות את בוראם. אנשים שלא הסתפקו בחיים הגשמיים שאנו תופסים בחמשת חושנו והרגישו שיש עוד משהו הרבה יותר גדול ממה שאנו קולטים והבינו שמעבר להרגשתנו את עצמנו, ישנו גם הקשר ביננו לבוראנו. אברהם אבינו, כמו גם בני ברוך, קרא לזה ישראל בכוונה לישר-אל, אנשים שרוצים להיות מכוונים ישר לבורא.

עם ישראל התקבץ סביב ההגדרה של ישר-אל במשך הדורות ובכל דור כמו אז אברהם שלימד את אותה קבוצה איך להתקרב לכוח עליון, איך להגיע לדבקות בו, כך המקובלים במשך כל ההיסטוריה המשיכו ללמד ולפתוח לפנינו את רזי התורה וגם כתבו לנו ממש הוראות מפורשות איך להרגיש יחד כאחד כולנו ולממש בעצם את מטרת הבריאה שהיא להגיע לגילוי הבורא בחיים האלו שאנו חיים כאן ועכשיו ולא אי שם אחרי המוות הפיזי. מאז ועד היום תפקיד אותה קבוצה שהלכה וגדלה נשאר ועודנו אותו תפקיד בדיוק, רק שעם הזמן התפקיד הזה נשכח מאתנו וכאילו שייך לאיזה עם קדום אי שם בדפי ההיסטוריה. כשאנו אומרים ישראל עם סגולה או אור לגויים, זה בדיוק תפקידנו ורק בגלל תפקידנו המיוחד אנחנו עוד בכלל קיימים ונמשיך להתקיים עד למימוש תפקידנו נרצה או לא, תכנית הבריאה ממשיכה קדימה ותצא לפועל בכל מקרה. לנו כעם ישראל צריכים לבחור כל יום מחדש לחיות בישר-אל, להעדיף לעשות את תפקידנו מרצון ולא בכוח.